Zrównoważony rozwój

Koncepcja zrównoważonego rozwoju, przedstawiona w Raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, zakłada solidarność międzypokoleniową. Tym samym podkreśla uwzględnianie potrzeb przyszłych pokoleń, poprzez odpowiedzialność obecnie prowadzonych działań.

Grupa Logiserv realizuje cele zrównoważonego rozwoju w wielu aspektach swojej działalności, w tym: społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Ponadto długofalowe plany przedsiębiorstwa zakładają rozszerzenie tych działań o nowe rozwiązania, które w jeszcze większym stopniu pozwolą wypełniać założenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Park maszynowy Logiserv obejmuje urządzenia najwyższej jakości wyposażone w rozwiązania energooszczędne. Plany firmy zakładają także wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Potwierdza on konsekwentne wprowadzanie elementów maksymalnie ograniczających negatywny wpływ organizacji na środowisko.

Dobrobyt i równe szanse

Punktem wyjścia wszystkich działań firmy jest ukierunkowanie na klienta, które wzmacnia dobrą pozycję odbiorców, oraz samej grupy Logiserv. Zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów bezpośrednio przekłada się na wysoki poziom realizacji zleceń. Pozytywne rezultaty, są podstawą satysfakcji klienta, co z kolei przekłada się na wzrost liczby zamówień i dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

 

Mocna pozycja organizacji gwarantuje pracownikom stabilność zatrudnienia i konkurencyjność wynagrodzeń, dzięki czemu również oni czerpią korzyści z rozwoju gospodarczego — zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Partnerstwo

Grupa Logiserv buduje partnerskie relacje z dostawcami urządzeń, materiałów i usług. Od samego początku zarząd firmy skupia się na zapewnieniu jak najwyższych standardów, które pozytywnie wpływają na współpracę z wszystkimi podmiotami powiązanymi z organizacją.

 

Ciągłe doskonalenie

Cele grupy Logiserv zakładają ciągłe doskonalenie.. Dlatego firma w pierwszej kolejności planuje wprowadzić System Zarządzania Jakością, który jest zgodny z wymaganiami ISO 9001.

Zobacz nasze certyfikaty

Dołącz do nas

Aplikujesz na stanowisko: Zrównoważony rozwój

    Wolisz wysłać aplikację przez e-mail?

    Wyślij swoje CV na maila: