Certyfikaty

W myśl zasady nieustannego podnoszenia jakości świadczonych usług i dostaw towarów przystąpiliśmy do prac nad wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania w tym systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego.

Naszym celem jest uzyskanie na podstawie naszej dotychczasowej i przyszłej działalności rejestracji w EMSA i spełniania wymagań normy ISO14001:2015

Równolegle bierzemy udział w procesie certyfikacji ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące systemów zarzadzania jakością. Posiadanie normy jest gwarancją dla klienta systematycznego nadzoru nad jakością oferowanych mu usług i produktów.

Proces certyfikacji ISO 9001 wymaga zaangażowania wielu komórek organizacyjnych i następuje m. in. przez przegląd polityki jakościowej, procedur, ustalenia wskaźników oraz sposobu ich mierzalności.