Oferta pracy

Dyrektor Finansowy – CFO (m/k)

Wykroty

woj. dolnośląskie

umowa o pracę

logo

Logiserv Group Sp. z o.o. Sp. j. jest innowacyjną firmą specjalizującą się w usługach z zakresu obróbki stali, metali nieżeliwnych, tkanin oraz tworzyw sztucznych. Wysoko zaawansowane technologicznie maszyny pozwalają nam na utrzymanie jakości produkcji niezależnie od wielkości zleceń. Jesteśmy gotowi dostarczyć kompletne wyroby jak i komponenty. Spełniamy międzynarodowe standardy jakości, m.in. ISO 9001, EMAS, BREEAM. Kompleksowość oferty pozwala nam na kontrolę prawidłowego przebiegu zlecenia, począwszy od wstępnej koncepcji, przez produkcję, aż po dostawę gotowego produktu własnym taborem.Powstający w Wykrotach zakład będzie wyznaczać nowe standardy w zakresie wykorzystywanych technologii, dbałości o środowisko, bezpieczeństwa i komfortu pracy.
APLIKUJ TERAZ: LINK


Lokalizacja: Wykroty

 

Zakres obowiązków:

 • Bezpośredni nadzór nad działem finansowo-księgowym i controllingu;
 • Kształtowanie i realizowanie strategii finansowej organizacji;
 • Współtworzenie i realizacja strategii finansowej firmy oraz wspieranie Zarządu w budowie strategii biznesowej rozwoju firmy;
 • Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz raportów dla zarządu firmy;
 • Optymalizowanie polityki podatkowej;
 • Tworzenie budżetów i planów wieloletnich, prognoz krótkoterminowych, kontrola ich wykonania oraz podejmowanie działań, w celu realizacji wskaźników finansowych;
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi, cash-flow spółki, prognozowanie, zarządzanie płynnością i optymalizacja kapitału obrotowego;
 • Optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego;
 • Ocena projektów inwestycyjnych;
 • Odpowiedzialność za płynność finansową, przepływy pieniężne, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych;
 • Współpraca i reprezentowanie firmy przed instytucjami zewnętrznymi (m.in. bankami, firmami ubezpieczeniowymi, leasingowymi, audytorami, urzędami itp.);
 • Zarządzane, motywowanie i rozwój pracowników w podległych działach;
 • Analiza zysków i strat wraz z komentarzami dotyczącymi odchyleń od planów/rzeczywistych oraz definicją i propozycją odpowiednich działań.

 

Wymagania:

 • Min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarzadzaniem finansami w firmie produkcyjnej
 • Wyksztalcenie wyższe, kierunkowe;
 • Znajomość metod budżetowania i analizy finansowej;
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne i koncepcyjne;
 • Umiejętność budowania modeli finansowych;
 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie hybrydowym;
 • Wysoka orientacja na detale i szczegóły oraz umiejętność pracy w zgodzie z przyjętymi zasadami i procedurami;
 • Biegła znajomość Excela;
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • Znajomość przepisów podatkowych i prawa finansowego.

 


Oferujemy:

 • Pracę w innowacyjnym przedsiębiorstwie (greenfield) nastawionym na rozwój;
 • Realny wpływ na proces decyzyjny w firmie, możliwość wprowadzania usprawnień i optymalizacji;
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym;
 • Możliwość pogłębiania wiedzy oraz zdobywania nowych doświadczeń;
 • Współpracę z liderami w branży;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Atrakcyjny pakiet benefitów;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia oraz kompetencji.
 • Samochód służbowy.

Oferta pracy

Dyrektor Finansowy – CFO (m/k)

Wykroty

woj. dolnośląskie

umowa o pracę

2024-04-15